Výzkum vhodných odrůd a nového způsobu zpracování olejného lnu (Linum usitatissimum L.) pro nepotravinářské a energetické využití

Cílem projektu je vyřešit a vypracovat nové metody pěstování, sklizně a posklizňové úpravy stonku vhodné pro současné a některé nové odrůdy olejného lnu, s odolností vůči chorobám, se zřetelem na vícestranné užití tj. využití semene i stonku.

Klíčová slova:

Linseed; Linum usitatissimum L.; variety; Regulation of weeds; fatty acid; flaxoil; Harvesting; stem; fibre.

  • QI92A143
  • Poskytovatel: MZe
  • Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o.
  • Období řešení projektu: 2009–2013.