Význam genové banky pro zachování genetické diverzity šlechtění hrachu (Pisum sativum L.) (2015)

mportance of gene bank for conservation of genetic diversity of breeding pea (Pisum sativum L.)

Úroda. 2015, 63(12), vědecká příloha časopisu, 147–150. ISSN 0139-6013

HUŇADY I., HÝBL M., LUDVÍKOVÁ M., DOSTÁLOVÁ R., SMÝKAL P. Význam genové banky pro zachování genetické diverzity šlechtění hrachu (Pisum sativum L.). Úroda. 2015, 63(12), vědecká příloha časopisu, 147–150. ISSN 0139-6013. [Fulltext v PDF]

Hýbl M., Smýkal P.
článek v odborném periodiku
Přečtěte si více: