Význam zinku ve výživě lnu (2005)

Importance of zinc in alimentation of flax.

Jedním z důležitých mikroelementů je zinek, který je nepostradatelný pro všechny živé organismy, ale na druhé straně může ve vyšších koncentracích působit toxicky. Z globálního hlediska je studium zinku celosvětově více zaměřeno na jeho deficienci u plodin. Byly provedeny parcelkové pokusy s vybranými zinečnatými hnojivy. Byly sledovány technologické parametry - výnos odsemeněného stonku, výnos dlouhého vlákna, výnos koudele a výnos celkového vlákna. Tyto parametry byly pozitivně ovlivněny oproti kontrole.

Úroda. 2005, 53(4): 13–15. ISSN 0139-6013.

Marek, Jan
článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/05:01:_3683
Přečtěte si více: