Vzájemná výměna, hodnocení a efektivní využití genových zdrojů luskovin pocházejících z Ruska a České republiky (2012–2015)

Cílem projektu je přispět k rozšíření genetické diversity výměnou vybraných genetických zdrojů z české a ruské národní kolekce, pro potřeby výzkumu a šlechtění.

Formou spolupráce zefektivnit výzkum a využívání genetických zdrojů rostlin a v konečném důsledku zvýšit konkurenceschopnost českého zemědělství a systémů hospodaření vedoucích k omezení negativních dopadů klimatických změn na funkce ekosystémů v zemědělství. Cílem projektu je shromáždit semenné vzorky a informace o genetických zdrojích rodu Pisum, jako donorech významných hospodářských vlastností a za pomocí polních testů i moderních molekulárních metod tyto informace ověřit, potvrdit a následně vytvořit linie definovaných vlastností pro použití ve výzkumné i šlechtitelské práci.

Identifikační kód projektu:  LH12227

Poskytovatel: MŠMT

Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o.

Období řešení projektu: 2012–2015.