Základní opatření při sklizni hrachu

Nejdůležitější operací celé technologie pěstování hrachu je sklizeň, neboť do značné míry ovlivňuje dosažený výnos (omezením ztrát, které mohou v případě nevhodné technologie dosáhnout až 30 %). Spolu s posklizňovým ošetřením má značný vliv na kvalitu sklizených semen.
Klíčová slova pea, bean, cattle
Úroda, 2005(8), s. 32-33. ISSN 0139-6013.

Přečtěte si více ...