Základní opatření při sklizni hrachu (2005)

Basic measure during ingathering of peaces

Nejdůležitější operací celé technologie pěstování hrachu je sklizeň, neboť do značné míry ovlivňuje dosažený výnos (omezením ztrát, které mohou v případě nevhodné technologie dosáhnout až 30 %). Spolu s posklizňovým ošetřením má značný vliv na kvalitu sklizených semen.

Klíčová slova pea, bean, cattle Úroda, 2005(8), s. 32-33. ISSN 0139-6013.

Zeman, Ladislav; Dvořák, Rudolf; Pozdíšek, Jan; Pechová, Alena;
článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/05:11:_3513
Přečtěte si více: