Zásady správné agrotechniky a zakládání porostu lnu

Podmínky pro pěstování lnu, problematika půdy a osevního sledu jsou důležitým faktorem přadného lnu. Výnos hlavního produktu, stonku a vlákna, je ovlivňován komplexem teplotních, srážkových a vzdušných vlhkostních faktorů. Zpracování a předseťová příprava půdy

AGRO-ochrana, výživa, odrudy, 2005, s. 13-15. ISSN 1211-362X

Přečtěte si více ...