Zavedení metod detekce MRSA v mase potravinových zvířat a účinných opatření poti jejich šíření v potravinovém řetězci

Cílem projektu je podpora domácí produkce bezpečného a zdravotně nezávadného výsekového masa a polotovarů, rozšíření produkce o balené výrobky, které při skladování a prodeji omezují možnou kontaminaci nežádoucími kmeny MRSA a tím omezit jejich šíření v humánní populaci i do prostředí.

QJ1210284

Poskytovatel: MZe, Hlavní příjemce: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Období řešení projektu: 1. 4. 2012 – 31. 12. 2016.

Jedním z řešitelů je Agritec Plant Research s.r.o.