O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Zlepšení rezistence hrachu k houbovým patogenům prostřednictvím biotechnologických a konvenčních metod (1996–1999)

Předmětem řešení projektu je tvorba genotypů hrachu (Pisum sativum L.) se zvýšenou rezistencí k vybraným houbovým patogenům (Fusarium spp., Mycosphaerella pinodes, Rhizoctonia solani).

Identifikační kód: EP0960996046
Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)
Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Období řešení projektu: 1996–1999.

Pro dosažení konečného cíle budou aplikovány jak klasické metody fytopatologie, tak kvalitativně nové biotechnologické a molekulární přístupy (selekce in vitro s použitím fytotoxinů, somaklonální variabilita, vyhledávání molekulárních markerů rezistence, fyzikální mapování genomu hrachu). Výsledkem řešení budou definované materiály hrachu se zvýšenou rezistencí vůči houbovým patogenům využitelné v navazujících šlechtitelských programech a komplex teoretických a metodických poznatků přispívajících k poznání interakcí hostitel – patogen včetně fyzikální lokalizace vybraných genů a genetických markerů rezistence hrachu.