Přečtěte si více

Aklei – kmín jarní (Carum carvi L.)

 • registrace: 2022 (viz Databáze odrůd)
 • udržovatel: Agritec Plant Research s.r.o.
 • Zlatý klas 2023
 • raná odrůda jednoletého kmínu kořenného registrovaná pro jarní pěstování určená k produkci nažek pro potravinářské účely.
 • rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání před sklizní
 • odrůda středně odolná až odolná proti opadávání nažek
 • středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí
 • vlivem kratší vegetační doby napadení vlnovníkem kmínovým ojedinělé
 • výnos nažek středně vysoký až vysoký
 • hmotnost tisíce nažek nízká
 • obsah silic v nažkách nízký, podíl karvonu standardní

První odrůda ozimého kmínu.
Zlatý klas 2015 | Grand Prix Techagro 2014 | Cena časopisu Úroda Za inovaci v rostlinné výrobě (2014)

Odrůda kmínu APRIM vyšlechtěná ve společnosti Agritec je první registrovanou odrůdu kmínu se zkrácenou délkou vegetační doby v České republice.