O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

EUFABA – Faba bean breeding for sustainable agriculture

Bob obecný je luskovina s velkou tradicí a pěstitelským potenciálem v celé Evropě. V poslední době však zájem o jeho pěstování značně stagnuje. Cílem společného evropského projektu je této plodině její někdejší význam a to především: vyhodnocením významu současných a historických odrůd bobu pro trvale udržitelné zemědělství, vývojem nových screeningových metod pro identifikaci biotických stresů a rezistenci k houbovým chorobám, vypracováním studie zimovzdornosti a suchovzdornosti s předpokladem trojnásobně vyššího výnosu u ozimých forem, vývojem rychlých a levných metod pro stanovení obsahu antinutričních látek, vývojem molekulárních map v RIL populacích bobu a QTL ovlivňujících rezistenci, nutriční faktory a výnos a využitím přístupu "Association Mapping" k identifikaci vztahů mezi markery a fenotypovými znaky rostliny bez použití mapování populací.

5. rámcový program EU

EUFABA

From 2003-02-01 to 2006-11-30
řešitel: Dr Diego Rubiales (Institute of Sustainable Agriculture –CSIC, Córdoba, Spain)
spoluřešitel: Ing. Miroslav Hýbl, Ph.D.

Koordinátorem tohoto projektu je Dr Diego Rubiales z Institute of Sustainable Agriculture ze Španělska. Řešitelské konsorcium se skládá z 13 členů ze Špěnělska, Francie, Německa, Velké Británie, Itálie, Dánska, Rakouska, Estonska a České republiky.