Lnářský a konopářský rok 2023 (15. 11. 2023 v Agritecu, Šumperk)

Svaz lnu a konopí ČR, z.s. a Agritec Plant Research s.r.o. Vás srdečně zvou na seminář Lnářský a konopářský rok 2023, který se koná ve středu 15. listopadu 2023 v zasedací místnosti společnosti Agritec, Zemědělská 16, Šumperk.

Lnářský a konopářský rok 2023

Program

09.00–09.30 Prezence účastníků, káva

09.30 Zahájení P. Šmirous, Svaz LaK ČR

Současnost západoevropského lnářství a konopářství
S. Krmela, Svaz LaK ČR

Plochy a výsledky u odrůd olejného lnu a konopí setého v roce 2023
M. Bjelková, AGRITEC

Pěstování a využití konopí v Polsku
Przemyslaw Baraniecki, Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Poznań, Polsko

Len a konopí v dotačních titulech ČR
M. Altová, MZe ČR

Využití stonku olejného lnu v průmyslu
M. Radwański, Ekotex, Namysłów, Polsko

Aktuální poznatky v oblasti konopí setého
J. Götzová, MZe ČR

Bílkoviny ve lněném semeni
M. Jarošová, JČU Č. Budějovice

Nabídka osiv lnu a konopí
P. Pospíšilová, AGRITEC

13:30 Diskuse, závěr

 

Přihlášku k účasti zašlete prosím nejpozději do 12. listopadu 2023 e-mailem na len@agritec.cz

nebo poštou na adresu:
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 16
787 01  ŠUMPERK

Pozvánka