Lidé v Agritec

Oddělení provozně-ekonomické

mzdová účetní

Oddělení luskovin a technických plodin
Oddělení obchodní

prodejna

Oddělení luskovin a technických plodin

výzkumný pracovník

Oddělení biotechnologií

vědecký pracovník

Oddělení biotechnologií

laborantka

Oddělení biotechnologií

laborantka

Oddělení luskovin a technických plodin

výzkumná pracovnice

Oddělení luskovin a technických plodin
Oddělení obchodní

prodejna – skleník

Jednatel společnosti
Oddělení ochrany rostlin

administrativní pracovnice