Služby

Služby pro šlechtitele a zemědělství

Služby v Agritecu

Poskytujeme specializované služby pro šlechtitele a zemědělství

 • testování a chemické analýzy anorganických a organických látek
 • stanovení mykotoxinů
 • tírenské zpracování stonku lnu a stanovení obsahu a jakosti vlákna
 • zkoušení přípravků na ochranu rostlin pro registraci v podmínkách EU
 • provozování akreditovaného „Podnikatelského a inovačního Parku“
 • laboratorní, skleníkové a polní testování šlechtitelských materiálů na rezistenci ke komplexu houbových patogenů
 • virologické testování (ELISA)
 • analýza půdních vzorků a biologického materiálu z hlediska obsahu N, P, K, Ca, Mg
 • analýzy bílkovin, tuků, mastných kyselin, škrobu, amylózy, antinutričních látek
 • identifikace transgenů v rostlinném materiálu a potravinách analýzy semenářské hodnoty a zdravotního stavu osiva
 • identifikace odrůd pomocí biochemických a molekulárních markerů
 • výroba osiv firmou udržovaných odrůd ve stupni S1, čištění a prodej osiv

 

S čím konkrétně můžeme pomoci?

 • prodej pesticidů a dalších přípravků pro ochranu rostlin
 • zkoušení pesticidů v rámci registračního řízení SRS
 • biologické testování a analýza rostlinného materiálu
 • identifikace odrůd rostlin poradenství v oblasti pesticidů