Biologická ochrana rostlin s využitím mykoparazitických hub (2019)

ONDRÁČKOVÁ Eliška, Michal ONDŘEJ a Evženie PROKINOVÁ. Biologická ochrana rostlin s využitím mykoparazitických hub. Agromanuál. 2019, 14 (4), 77–78. ISSN 1801-7673.

Evženie PROKINOVÁ
článek v odborném periodiku