Ondřej Michal, RNDr. CSc.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin
bývalý zaměstnanec

Publikace autora

1 Zvláštnosti hostitelského okruhu námelovitosti trav (Claviceps purpurea) ze žita
2 Význam a řešení škodlivosti kořenových chorob na hrachu
3 Vývoj rezistentních odrůd hrachu k padlí v České republice
4 Vývoj resistentních linií hrachu s využitím konvenčních a molekulárních metod
5 Využití zdrojů rezistence proti komplexu patogenů ke zlepšení zdravotního stavu čs. nšl. hrachu
6 Výběr květného typu levandule s vyšší užitnou hodnotou
7 Testování hrachu proti Fusarium solani f. sp. pisi
8 Směs mykoparazitické a mykorhizní houby vhodné pro výrobu biopreparátu
9 Směs kmenů Clonostachys rosea s aditivem CaCO3
10 Šlechtitelská linie 05 L04 00353
11 Šlechtění hrachu setého na odolnost vůči práškové plísni
12 Šlechtění hrachu na rezistenci proti komplexu významných patogenů. Významné choroby hlavních hospodářských plodin
13 Šlechtění hrachu na rezistenci ke komplexu viróz a antraknóz
14 Šlachtenie hrachu proti hubovým patogénum
15 Škodlivost kořenové mšice Rhopalosiphum rufiabdominalis u ječmene jarního
16 Response of Pisum sativum germplasm resistant to Erysiphe pisi to inoculation with Erysiphe baeumleri, a new pathogen of pea
17 Phomopsis pisi – a new species causing pea stem canker
18 Odrůdová citlivost olejného lnu na padlí
19 Odrůdová citlivost olejného lnu k houbě Septoria linicola
20 Odrůdová citlivost bobu ke strupovitosti a výzkum fungicidní ochrany v roce 2015
21 Nejčastější choroby lnu v České republice
22 Mykoflora kořenových a krčkových hnilob kmínu kořenného
23 Mycoparasitic fungi reducing the incidence and virulence of Bipolaris sorokiniana
24 Možnosti získání genetických zdrojů rezistence proti Ascochyta fabae SPEG. u bobu (Vicia faba L.)
25 Microbial contamination of spices used in production of meat products
26 Metodika pěstování třezalky tečkované
27 Metodika pěstování sóji luštinaté
28 Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté
29 Metodika pěstování bělokvětého bobu
30 Metodika ochrany žita proti námelovitosti
31 Metodika biologické ochrany rostlin s využitím hub rodu Clonostachys
32 Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny
33 Luskoviny pěstování a užití
34 Listová skvrnitost bobu
35 Kořenové hniloby sóje
36 Kompatibilní směs dvou půdních mykoparazitických hub umožňující výrobu biopreparátu
37 Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rostlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost
38 Hodnocení rezistence hrachu proti virózám a antraknóze
39 Faba bean (Vicia faba L.) breeding for resistance to anthracnose (Ascochyta fabae Speg.) in the Czech Republic
40 Evaluation of Virulence of Fusarium solani Isolates on Pea
41 Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům
42 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
43 Developments in fibrous flax breeding and cultivation
44 Detekce plevelu s použitím chlorofilové fluorescence tvořící neutrální síť
45 Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on the morphological characteristics and peroxidase ativity in pea cultivars with different susceptibility
46 Choroby speciálních plodin
47 Choroby luskovin přenosné osivem
48 Choroby lupiny
49 Choroby kořeninových rostlin z čeledi miříkovitých
50 Choroby kmínu
51 Choroby bobu
52 Černání kořenu a pat stébel
53 Biologické ošetření osiva obilnin
54 Biologická ochrana trávníků proti patogenním houbám
55 Biologická ochrana rostlin s využitím mykoparazitických hub
56 Antagonistická a mykoparazitická účinnost kmenů Clonostachys a Chaetomium proti vytypovaným fytopatogenním houbám
57 Alternativní plodiny