Směs kmenů Clonostachys rosea s aditivem CaCO3 (2014)

The mixture of Clonostachys rosea strains with an additive CaCO3

Technické řešení se týká výroby biologického přípravku, pomocného rostlinného přípravku nebo biofungicidu. Ve směsi jsou zastoupeny čtyři různé kmeny Clonostachys rosea, z toho 3 kmeny C. rosea f. rosea a jeden kmen C. rosea f. catenulata, které jsou vázány na anorganický nosič s přídavkem uhličitanu vápenatého (CaCO3).

Popis užitného vzoru na stránkách Účadu pro průmyslové vlastictví: UV 2014-29169 26757 Směs kmenů Clonostachys rosea s aditivem CaCO3

užitný vzor
RIV/48392952:_____/14:#0000277
Přečtěte si více: