Využití zdrojů rezistence proti komplexu patogenů ke zlepšení zdravotního stavu čs. nšl. hrachu (2007)

Use of rezistance donors in pea breeding.

Byly presentovány výsledky z využití donorů rezistencí ke komplexu houbových a virových chorob hrachu.

Trojan, Rudolf; Hasalová, Ivana; Tyller, Roman; Piáková, Zuzana; Poláková, Martina; Pokorný, Radovan
článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/07:#0000055!RIV08-MSM-26784246