Choroby bobu (2009)

Diseases of broad bean

V kapitole metodické příručky je podrobně popsána ochrana bobu vůči chorobám. Obsahuje seznam chorob postihujících tuto plodinu a seznam doporučených fungicidů.

kapitola v odborné knize
RIV/48392952:_____/09:0R000866!RIV10-MZE-48392952