Vývoj rezistentních odrůd hrachu k padlí v České republice (2018)

DOSTÁLOVÁ, Radmila a Michal ONDŘEJ. Vývoj rezistentních odrůd hrachu k padlí v České republice. Úroda. 2018, 66(10), 49–51. ISSN 0139-6013.

článek v odborném periodiku
Přečtěte si více: