Možnosti získání genetických zdrojů rezistence proti Ascochyta fabae SPEG. u bobu (Vicia faba L.) (2006)

The Eventualities of Spring Faba Bean (Vicia faba L.) sources Acquisition Resistant to Ascochyta fabae SPEG

Kromě L-8 a 29H prokázala česká linie Petra vysokou úroveň rezistence proti Ascochyta fabae SPEG. v laboratorních i polních testech. Využití těchto zdrojů v programech šlechtění na rezistenci a tvorba nových zdrojů rezistence se jeví jako velmi perspektivní. Semena jsou k dispozici ve společnost AGRITEC s.r.o.

článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/06:E0005359!RIV07-MZE-48392952