Zvláštnosti hostitelského okruhu námelovitosti trav (Claviceps purpurea) ze žita (2008)

Peculiarities of the host range of ergot (Claviceps purpurea) from rye

Traduje se, že plané či kulturní druhy trav sehrávají důležitou úlohu při výskytu a šíření námelovitosti trav na žitě a žitovci. Proto byla provedena ve skleníku inokulace 15 trav a kontrolního souboru odrůd žita a žitovce konidiovou infekcí námelovitosti ze žita.

Výsledky svědčí o vyhraněném hostitelském okruhu žita. Pícní trávy sice mohou přispívat k rozšíření námelovitosti na obilovinách, ale nejsou pro ně v žádném případě hlavním zdrojem infekce. Vědecká příloha časopisu Úroda [CD-rom]. 2008, (4). ISSN 0139-6013

Cagaš, Bohumír
článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/08:9P002580