Choroby kmínu (2009)

Diseases of caraway

V kapitole metodické příručky je podrobně popsána ochrana kmínu proti chorobám. Obsahuje seznam chorob postihujících tuto plodinu a seznam doporučených fungicidů.

kapitola v odborné knize
RIV/48392952:_____/09:0R000865!RIV10-MZE-48392952