Metodika ochrany žita proti námelovitosti (2011)

Technologies of rye protection against ergot

Cílem metodiky je předložit šlechtitelské, množitelské a pěstitelské praxi metodiky pro snížení výskytu námelovitosti. Doporučené metodické postupy vznikly na základě studia příčin a vlivů, které způsobují vyšší výskyt sklerocií námele v porostech žita.

Ondráčková, Eliška, Ondřej, Michal a Cagaš, Bohumír. Metodika ochrany žita proti námelovitosti: certifikovaná metodika. 1. vyd. Šumperk: Agritec, 2011. 20 l.ISBN 978-80-87360-07-1. Metodika ochrany žita proti námelovitosti 978-80-87360-07-1

Cagaš, Bohumír
certifikovaná metodika
RIV/48392952:_____/11:#0000173