Šlechtění

Šlechtění lnu, luskovin, řepky a kmínu

Šlechtění v Agritecu

Tvorba nové odrůdy vzniká záměrnou činností člověka – šlechtěním.

Odrůda je charakterizována jako soubor jedinců určitého genotypu: je odlišitelná od jiných odrůd, musí být uniformní, stálá a musí mít hospodářskou hodnotu (výnos, odolnost a kvalitu).

Jsme úspěšní ve šlechtění lnu, luskovin (hrách), řepky a kmínu.