Výzkum

Aplikovaný i základní výzkum pro zemědělství

Výzkum v Agritecu

czech version

Zemědělský výzkum v Šumperku od roku 1942

Zkoumáme genové zdroje luskovin, lnu a konopí a pěstební technologie a integrovanou ochranu hrachu, bobu, lnu, konopí a kmínu

  • výzkum a udržování genových zdrojů luskovina lnu (odpovědná instituce pro ČR) v rámci Národního programu genových zdrojů ČR a FAO
  • výzkum geneticko-šlechtitelských metod luskovin, lnu a řepky
  • výzkum biotechnologií luskovin, lnu, řepky, konopí setého, kmínu a máku
  • výzkum pěstebních technologií hrachu, bobu, lupiny, lnu, konopí setého a kmínu
  • zlepšení odolnosti vůči komplexu houbových patogenů hrachu, lnu, lněného osiva, ozimé řepky, léčivých a kořeninových rostlin
  • výzkum integrované ochrany luskovin, lnu, kmínu, konopí setého a dalších polních plodin
  • výzkum využití biochemických a molekulárních markerů a analýzy obrazu k exaktní charakterizaci genových zdrojů a k tvorbě core kolekcí
  • výzkum rezistence ke komplexu houbových patogenů hrachu a lnu