Zlatý klas 2023 – kmín AKLEI

Na právě probíhající výstavě Země Živitelka 2023 v Českých Budějovicích jsme získali ocenění Zlatý klas za odrůdu kmínu kořenného AKLEI.

https://www.zemezivitelka.cz/dalsi-informace/aktuality/zlaty-klas-2023-…

Video o kmínu Aklei na TV Zemědělec https://tvzemedelec.cz/videa/zeme-zivitelka-2023-zlaty-klas-aklei-kmin-korenny-jarni/

kmín kořenný AKLEI – Zlatý klas 2023

AKLEI je nová odrůda jednoletého jarního kmínu (Carum carvi L.) vyšlechtěná ve společnosti Agritec Plant Research s.r.o. jako výstup výzkumu a šlechtění technických plodin při využití programu MZe 3.d. „Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou“. (Šlechtitelské označení odrůdy ve státních zkouškách bylo Agmin). Odrůda AKLEI byla Národním odrůdovým úřadem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského se sidlem v Brně (ÚKZÚZ) registrována v roce 2022 se současným udělením ochranných šlechtitelských práv k této odrůdě na dalších 25 let.

AKLEI je raná až středně raná odrůda jednoletého kmínu kořenného určená pro jarní setí a pěstování k produkci nažek pro potravinářské využití.

  • Rostliny kmínu jsou středně vysoké a středně odolné proti poléhání před sklizní.
  • Odrůda je středně odolná až odolná proti opadávání nažek a je středně odolná k napadení komplexem listových skvrnitostí.
  • Vlivem kratší vegetační doby, než je u tradičního dvouletého kmínu, je možnost napadení živočišným škůdcem vlnovníkem kmínovým ojedinělá až vyloučená.
  • Výnos nažek je středně vysoký až vysoký, v průměru let 2019–2021 byl výnos 1,25 t/ha.
  • Obsah silic v nažkách je 2,92 %, z toho obsah Karvonu je standardní, průměrně 53,7 % v silici.

Podle výsledků zkoušek ÚKZÚZ je odrůda AKLEI zřetelně odlišitelná od známých odrůd kmínu, je přiměřeně uniformní a je stálá ve svých podstatných znacích a vlastnostech.

Letos je nová odrůda AKLEI zaseta na množitelské ploše 1,1 hektaru pro získání osiva k dalšímu pěstování, které přispěje ke stabilizaci trhu s kmínem. Tato odrůda je velmi vhodná pro jarní setí a pěstování v jednoletých květnatých biopásech jako jedna z významných nektarodárných rostlin pro včely a jiný hmyz. Kmín AKLEI kvete začátkem července a příznivě tak prodlužuje období kvetení těchto rostlinných společenstev a přispívá k rozmanitosti druhů rostlin v přírodě.

Tisková zpráva

https://www.agritec.cz/aklei

https://www.agritec.cz/cs/oceneni

Aklei - Zlatý klas 2023

Aklei - Zlatý klas 2023 diplom

Aklei - Zlatý klas 2023