O nás

english version

AGRITEC – aplikovaný i základní výzkum pro zemědělství, životní prostředí a potravinářství; šlechtění rostlin, množení a prodej osiv, chemických prostředků pro ochranu rostlin, substrátů, krmiv; služby z oblasti biochemie, chemických rozborů, laboratorní a polní testování přípravků, pomocných látek, odrůd; konzultační a poradenské služby

Agritec – hlavní budova

1. Výzkum

 1. Genových zdrojů luskovin, lnu a konopí
 2. Geneticko-šlechtitelských metod luskovin, lnu a řepky
 3. Biotechnologií luskovin, lnu a řepky
 4. Pěstebních technologií hrachu, bobu, lupiny, lnu, konopí, kmínu
 5. Integrované ochrany luskovin a lnu

2. Šlechtění a semenářství

 1. Novošlechtění lnu, hrachu, bobu, řepky
 2. Udržovací šlechtění vlastních a licenčních odrůd
 3. Zastupování zahraničních firem pro zkoušení odrůd
 4. Výroba, úprava, skladování a uvádění do oběhu osiv luskovin a technických plodin

3. Služby

 1. Testování a chemické analýzy anorganických a organických látek, stanovení mykotoxinů
 2. Tírenské zpracování stonku lnu a stanovení obsahu a jakosti vlákna
 3. Zkoušení přípravků na ochranu rostlin pro registraci
 4. Provozování akreditovaného „Podnikatelského a inovačního Parku“ s pronájmem kancelářských a provozních prostorů

4. Maloobchod a velkoobchod

 1. Prodej přípravků na ochranu rostlin
 2. Obchod s osivy polních plodin
 3. Pěstování a prodej okrasných rostlin, zeleninové sadby, pěstitelských substrátů
 4. Prodej krmiv pro domácí a hospodářská zvířata
 5. Meristémové množení okrasných rostlin

5. Poradenství

 1. Aplikace výsledků výzkumu v zemědělské praxi, nákupu, zpracovatelském průmyslu
 2. Přednášková a expertní činnost v oblasti zemědělství
 3. Technologické a ekonomické poradenství pro pěstitele, zemědělskou praxi

Know­‑how

 • Polní pokusnictví – zkoušky výnosu, biologické a fytopatologické testy.
 • Zkoušení přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek v sytému GEP.
 • GMO – oprávnění pro (1) vnitřní nakládání a (2) uvolňování do životního prostředí (hrách, bob, len).
 • Chemické analýzy obsahových látek v rostlinných komoditách včetně detekce těžkých kovů.
 • Flow­‑cytometrie – stanovení ploidie v rostlinném materiálu.
 • Odborné a ekonomické poradenství pro zemědělce.
 • Participace na řešení projektů u českých grantových agentur (NAZV, MŠMT, TAČR, OPVK, GAČR).
 • Dlouholetá participace v mezinárodních výzkumných projektech (EUREKA, Copernicus, COST, KONTAKT, Norské fondy, EUROSTARS, 7. RP).

Co dále nabízíme

 • Vzdělávání studentů (VŠ, SŠ) a specialistů v oblasti moderních technologií šlechtění polních a zahradních plodin, včetně praktické aplikace a legislativy EU (přednášky, exkurse, krátkodobé a dlouhodobé stáže, odborné vedení bakalářských, diplomových a dizertačních prací v dané oblasti).
 • Vybudovaná infrastruktura pro přednášky, terénní práce (polní pokusnictví dle systému GEP) i laboratorní cvičení v oblasti rostlinných biotechnologií.
 • Vzdělávání managementu a technických pracovníků v oblasti zemědělství a ochrany krajiny z hlediska nových technologických a pěstebních systémů – legislativa EU, udržitelnost, ekonomika (semináře, školení, stáže).
 • Integrovaná ochrana rostlin – školení pracovníků v ochraně rostlin, dle zásad legislativy EU a ČR pro získání způsobilosti zacházení s přípravky na ochranu rostlin.
 • Využití potenciálu ekologického zemědělství pro Olomoucký kraj (spolupráce s Bioinstitutem, o.p.s.; Svazem PRO-BIO, VÚCHS Rapotín, s.r.o.; Univerzita Palackého v Olomouci).
 • Zaměstnání VŠ absolventů z přírodovědeckých a zemědělských oborů se vstupní podporou regionálních nebo EU zdrojů.
 • Pořádání odborných konferencí a workshopů na mezinárodní úrovni – k dispozici veškerá infrastruktura, komfortní zázemí včetně ubytovacích kapacit a četné zkušenosti s organizací akcí tohoto typu (možnost pronájmu prostor včetně zapůjčení techniky).

 

Firma Agritec je členem

Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. (https://www.svtp.cz/)
Na Perštýně 342/1
110 00 PRAHA
IČ: 00566047