Lidé v Agritec

Oddělení provozně-ekonomické

osivář

Oddělení provozně-ekonomické
Oddělení luskovin a technických plodin
Oddělení luskovin a technických plodin

koordinátor polních prací

Oddělení biotechnologií

laborantka

Oddělení luskovin a technických plodin
Oddělení provozně-ekonomické