Lidé v Agritec

Oddělení ochrany rostlin

technik

Oddělení luskovin a technických plodin
Oddělení provozně-ekonomické

osivář

Oddělení provozně-ekonomické
Středisko polních prací

koordinátor polních prací

Oddělení biotechnologií

laborantka

Oddělení luskovin a technických plodin
Oddělení provozně-ekonomické