Poradenství pro zemědělskou praxi a pro veřejnost

Poradenství pro zemědělskou praxi a pro veřejnost

e-mail: info@agritec.cz
tel.: +420 583 382 111

Kontakty na pracovníky poradenství a jednotlivé specialisty

Ing. Marie Bjelková, Ph.D.
pěstování a komplexní agrotechnika přadných rostlin a olejnin, sklizňové technologie přadných rostlin, ekologické zemědělství, problematika osiv, remediace, legislativa konopí setého
+420 728 270 748 | bjelkova@agritec.cz

Ing. Josef Bubeník
ochrana rostlin
+420 606 723 003 | bubenik@agritec.cz

Ing. Radmila Dostálová
pěstování, šlechtění a agrotechnika luskovin
+420 721 095 653 | dostalova@agritec.cz

RNDr. Miroslav Griga, CSc.
biotechnologie luskovin a technických plodin, aplikace ve šlechtění
+420 724 184 326 | griga@agritec.cz

Mgr. Jiří Horáček, Ph.D.
kompoziční analýza rostlinného materiálu, ELISA testování rostlinných virů
+420 732 560 008 | horacek@agritec.cz

Mgr. Vojtěch Kroupa
osivo
+420 724 352 120 | kroupa@agritec.cz

RNDr. Hana Macková
poradenství v oblasti identifikace a dostupnosti genových zdrojů přadných a technických plodin, šlechtění rostlin, poradenství v oblasti biotechnologií (GMO, tkáňové kultury)
+420 724 880 907 | mackova@agritec.cz

Ing. María Muñoz Arbeláez, MSc.
[plant protection – consultancy in English and Spanish]
+420 775 207 693 | munoz@agritec.cz

Ing. Zdeněk Muroň
+420 602 503 517 | muron@agritec.cz

Mgr. Eliška Ondráčková
houbové choroby zemědělských plodin
+420 770 104 371 | ondrackova@agritec.cz

Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D.
ochrana rostlin se zaměřením na choroby a škůdce rostlin (luskoviny, len, konopí, řepka, obiloviny, ovocné sady)
+420 725 963 829 | safar@agritec.cz

Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.
ochrana rostlin se zaměřením na škůdce rostlin (luskoviny, len, konopí, řepka, obiloviny a další polní plodiny)
+420 725 753 180 | seidenglanz@agritec.cz

Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
pěstování polních plodin, šlechtění polních plodin; specializace kmín
+420 602 853 145 | prokop@agritec.cz

Ing. Prokop Šmirous, CSc.
pěstování lnu a konopí setého, integrovaná ochrana proti škodlivým organizmům
+420 602 762 007 | smirous@agritec.cz

Ing. Iva Smýkalová, PhD.
biologické testování u rostlin, biostimulantů na bázi jiných organismů nebo bioaktivních látek (biotesty); obrazová analýza; produkce „doubled haploids“ – biotechnologické postupy; in vitro kultury zaměřené na luskoviny, řepku, kmín a konopí – mikropropagace, in vitro selekce
+420 773 751 799 | smykalova@agritec.cz

Přečtěte si více ...