Ke stažení

Výběr a charakteristika lněného semene jako vstupní suroviny

In vitro multiplikační protokol planých druhů (forem) hrachu, rod Pisum

Biotechnologická produkce konopí setého

Ceník pesticidů a hnojiv 2022

Jarní seminář kmínu 31.3.2022 - pozvánka

Definování způsobu převodu rostlin ex vitro

Meriklon s vnesenými novými vlastnostmi

GENDER EQUALITY ACTION PLAN 2022-2025

Plán genderové rovnosti 2022-2025

Metodika Indukce mutací u hrachu setého (Pisum sativum L.) ethylmetansulfonátem

Astella - Zlatý klas 2021

Logo Agritec Plant Research

Tisková zpráva Naše pole a Polní dny Agritec 2021

PROVOZ A ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO INKUBÁTORU AGRITEC ŠUMPERK - IV