Publikace

Informace o projektech a výsledcích jsou veřejně dostupné a vyhledatelné také na stránkách: Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI).

RIV – výsledky VaVaI | CEP – projekty VaVaI

SEDLÁKOVÁ Veronika. Cizrna, plodina s budoucností. Úroda. 2024, 72(6), 95–97. ISSN 0139-6013.

JAROŠOVÁ, Markéta, Pavel ROUDNICKÝ, Jan BÁRTA, Zbyněk ZDRÁHAL, Veronika BÁRTOVÁ, Adéla STUPKOVÁ, František LORENC, Marie BJELKOVÁ, Jan KYSELKA, Eva JAROŠOVÁ, Jan BEDRNÍČEK a Andrea BOHATÁ, 2024. Proteomic Profile of Flaxseed (Linum usitatissimum L.) Products as Influenced by Protein Concentration Method and Cultivar. Foods [online]. 13(9), 1288. ISSN 2304-8158. Dostupné z: doi:10.3390/foods13091288.

SEIDENGLANZ, Marek, Pavel KOLAŘÍK, Eva HRUDOVÁ, Eva PLACHKÁ, František KOCOUREK, Jitka STARÁ, Pavel TÓTH, Petra HANÁKOVÁ BEČVÁŘOVÁ a Prokop ŠMIROUS. Citlivost k insekticidům u škůdců poškozujících řepku v jarním období. Agromanuál. 2024, 19(2), 38–41. ISSN 1801-7673.

KAZDA Jan a Marek SEIDENGLANZ. Ochrana proti krytonoscům v řepce v pokusech. Úroda. 2024, 72(3), 53–56. ISSN 0139-6013.

HRUDOVÁ Eva, Marek SEIDENGLANZ, Mária NEORALOVÁ, Markéta MICHUTOVÁ a Pavel KOLAŘÍK. Bázlivec kukuřičný – první výsledky testování na rezistenci. Úroda. 2024, 72(5), 63–65. ISSN 0139-6013.

SEDLÁKOVÁ Veronika. Sója a sójové produkty – zpracování a využití. Úroda. 2024, 72(5), 59–60. ISSN 0139-6013.

KOLAŘÍK Pavel, Karla KOLAŘÍKOVÁ a Marek SEIDENGLANZ. Výsledky testování citlivosti listopasů rodu Sitona na ú. l. insekticidů. Úroda. 2024, 72(5), 68–71. ISSN 0139-6013.

SEIDENGLANZ, Marek, María MUÑOZ ARBELÁEZ a Prokop ŠMIROUS. Pěstování kmínu se zkrácenou vegetační dobou. Úroda. 2023, 71(8), 83–87. ISSN 0139-6013.

DOSTÁLOVÁ, Radmila. Současný stav pěstování a výskytu kořenových chorob u hrachu. Agromanuál. 2023, 18(2), 42–43. ISSN 1801-7673.

HRUDOVA, Eva, Marek SEIDENGLANZ, Pavel TOTH, Jana POSLUSNA, Pavel KOLARIK a Jiri HAVEL, 2023. Pollen Beetles in Oilseed Rape Fields: Spectrum and Distribution in Czech Republic during 2011-2013. AGRICULTURE-BASEL [online]. 13(6), 1243. ISSN 2077-0472. Dostupné z: doi:10.3390/agriculture13061243

SEIDENGLANZ, Marek, Jaroslav ŠAFÁŘ, Petra HANÁKOVÁ BEČVÁŘOVÁ, Pavel KOLAŘÍK, Eva HRUDOVÁ, Veronika GALIŠOVÁ, František KOCOUREK, Jitka STARÁ, Pavel TÓTH a Prokop ŠMIROUS. Citlivost škůdců řepky olejky k insekticidům. Agromanuál. 2023, 18(2), 52–56. ISSN 1801-7673.

HRUDOVÁ, Eva, Marek SEIDENGLANZ, Pavel KOLAŘÍK a Eva PLACHKÁ. Dřepčíci rodu Phyllotreta a dřepčík olejkový. Jaká je současná situace s rezistencí vůči insekticidům? Agromanuál. 2023, 18(8), 46–47. ISSN 1801-7673.

ČERVEŇ, Jiří, Viktor VRBOVSKÝ, Jiří HORÁČEK, Martin BARTAS, Lenka ENDLOVÁ, Petr PEČINKA a Vladislav ČURN, 2023. New Low Morphine Opium Poppy Genotype Obtained by TILLING Approach. Plants [online]. 12(5), 1077. ISSN 2223-7747. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2223-7747/12/5/1077

DOSTÁLOVÁ Radmila. Návrat pěstování proteinových plodin a možnosti jejich podpory. Úroda. 2023, 71(10), 60–61. ISSN 0139-6013.

MUÑOZ ARBELÁEZ, María, Marek SEIDENGLANZ, Petra HANÁKOVÁ BEČVÁŘOVÁ, Lenka ČIHÁNKOVÁ a Prokop ŠMIROUS. Regulace dvouděložných plevelů v porostech hrachu. Agromanuál. 2023, 18(4), 20–23. ISSN 1801-7673.

https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/plevele…

ŠMIROUS, Prokop, Marek SEIDENGLANZ a María MUÑOZ ARBELÁEZ. Regulace plevelů v kmínu kořenném. Agromanuál. 2023, 18(5), 16–19. ISSN 1801-7673.

HRUDOVÁ, Eva a Marek SEIDENGLANZ. Bázlivec kukuřičný – první výsledky testování na rezistenci. Agromanuál. 2023, 18(5), 60–61. ISSN 1801-7673.

HRUDOVÁ, Eva a Marek SEIDENGLANZ. Stanou se ze zlatohlávků tmavého a huňatého škůdci? Úroda. 2023, 71(5), 92–93. ISSN 0139-6013.