Publikace

Informace o projektech a výsledcích jsou veřejně dostupné a vyhledatelné také na stránkách: Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI).

RIV – výsledky VaVaI | CEP – projekty VaVaI

VACULÍK, Antonín. Herbicidní ochrana kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení. Agromanuál. 2016, 11(8), 28–30. ISSN 1801-7673.

Agromanuál. 2016, 11(6), 30–32. ISSN 1801-7673.

HRUDOVÁ, Eva, Pavel TÓTH, Marek SEIDENGLANZ a Pavel KOLAŘÍK. Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) – vláskovití a můrovití motýli. Agromanuál. 2016, 11(7), 38. ISSN 1801-7673. [APR]

VACULÍK, Antonín. Možnosti podzimního ošetření ozimé řepky. Agromanuál. 2016, 11(7), 14–16. ISSN 1801-7673.

Agromanuál. 2016, 11(5), 52–54. ISSN 1801-7673.

Dle rozhodnutí ÚKZÚZ byla registrována odrůda dřeňového hrachu Johan.

Pro hodnocení citlivosti blýskáčků získaných z různých lokalit nebo ze stejných lokalit ale v různou dobu (tedy pro srovnání citlivostí různých populací) se nejlépe hodí srovnání jejich hodnot LD50 (popř. LD90) ve vztahu k danému insekticidu. K odhadu těchto hodnot pro jednotlivé populace se využívá obvykle některý druh regresní analýzy, nejčastěji probitová analýza (použita i v tomto případě).